Рекламации

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане, в следните случаи:

  • Полученият продукт има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 14 дни след получаването му;
  • Стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента и това се установи в ПРИСЪСТВИЕТО на куриер или ПРЕДСТАВИТЕЛ на фирмата (ако стоката е доставена с транспорт на „ТехХаус“ ЕООД);
  • Не са спазени предварително договорените срокове за доставка;
  • Ако не са спазени условията на чл. 52 от ЗЗП;
  • Има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно дабъде установено в момента на доставката. Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея сума. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Транспортните разходи в случаите на скрити фабрични дефекти са за наша сметка.Закон за защита на потребителите – Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите – Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.