Услуги

Пълен инженеринг на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – проучване, проектиране, доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, мониторинг, гаранционно и извън гаранционно обслужване.

Фирма Хипер Клима ЕООД предлага комплексно решение в сферата на отоплението, вентилацията и климатицацията на фамилни къщи, офиси, заведения, промишлени, офис сгради, хотели и други:

Проектиране - изчисляване на топлинните загуби на помещенията

Консултация за вариантите и видовете системи и за конкретния обект

Офериране

Доставка

Монтаж

Гаранционно и извън-гаранционно обслужване

Наш приоритет е адекватното и професиналното консултиране на клиента и строго индивидуален подход към конкретната ситуация. Така гарантираме взаимната удовлетвореност от съвместната ни работа.
Основното предимство на комплексната услуга е в липсата на напрежение между участниците в процеса – инвеститор, строител, проектант и ОВК изпълнител. Когато поемем задачата комуникацията върви вътрешно в нашата структура, което значително разтоварва Клиента финансово, времево и психически.
Нашия инженерен екип е с дългогодишен опит, натрупан от множество разработени проекти по част ОВК. Гордеем се с иновативното си мислене, породено от възможността за работа с най-модерните технологии, осигуряващи висока надежност, комфорт и ефективност.
Първата и най-важна част за нашия екип е да уточни специфичните потребности и изисквания на клиента, след което се пристъпва до правилно и индивидуално предложение. За целта се прави оглед на обекта, анализира се съществуващата ситуация и се изготвя ОВК проект, съобразен с нуждите на клиента. Изготвя се оферта – една или няколко, въз основа на направени изчисления за сезонния разход на енергия. Така се съпоставят различни варианти за поддържане на правилния микроклимат в помещенията и се избира най-добрата система гарантираща комфорт и икономия на енергия съобразена с размера на първоначалната инвестиция.

Хипер Клима ЕООД предлага ОВК ПРОЕКТИРАНЕ, РЕИНЖЕНЕРИНГ и УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА.

Нашите атрактивни предложения са:

За помещения до 150 кв.м. – 3,00лв/кв.м.

При площ на помещението над 150 кв.м – с предварително договаряне

Експресно изготвяне на работен проект в Auto CAD

Изготвяне на обяснителна записка към самия проект

Изготвяне на количествена сметка / спецификация /

Екзекутив в Auto CAD и окомплектовка на документация

Наладка и замерване

Изготвяне на документи по Наредба №15

Избор на BMS система за управление

Обучение на кадри за поддръжка на сгради относно ОВК